Kabelska televizija Ravne d.o.o.

TELEVIZIJA URŠLJA

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Informacijski portal Kabelske televizije Ravne - TELEVIZIJA URŠLJA

Program v PETEK 24.04.2015

E-pošta Natisni PDF

Program v PETEK 24.04.2015

20:00  Sprejem veteranov NOB, ter polaganje venca ob spomeniku na Ravnah

20:12  Tekmovanje z roboti: RoboBum Ravne 2015

20:40   POPOTOVANJE PO TAJSKI  - 2.del

20:56   Predstavitev knjige:
            Janko Gačnik Fotografij iz prve svetovne vojne

Več ...
 

Program v ČETRTEK 23.04.2015

E-pošta Natisni PDF

Program v ČETRTEK 23.04.2015

20:00   7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
             OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM
              z dnem 22.04.2015

DNEVNI RED SEJE:
Predlog dnevnega reda:

1.    Ugotovitev sklepčnosti   
2.    Potrditev dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem
3.    Obravnava in potrditev zapisnikov 6. redne seje in 2. izredne seje Občinskega sveta
    Občine Ravne na Koroškem     
4.    Poročilo o izvrševanju sklepov 6. redne seje in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem in o delu med rednima sejama
5.    Odgovori na vprašanja in pobude s 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem
6.    Predlog odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Ravne na Koroškem – prva obravnava
7.    Predlog Aneksa št. 8 h Koncesijski pogodbi za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote v Občini Ravne na Koroškem
8.    Predlog spremembe cen storitev obveznih občinskih GJS oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod s 1. 5 .2015
9.    Predlog za spremembo cene zbiranja bioloških odpadkov s 1. 5. 2015
10.    Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
11.    Predlog Sporazuma o sodelovanju in prijateljstvu med mestom Đakovo in Občino Ravne na Koroškem
12.    Obvestili nadzornemu  organu – občinskemu svetu
12.1    Obvestilo o sklenitvi aneksa za povečanje obsega del oz. povečanje prvotne vrednosti pogodbe za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne)«
12.2    Obvestilo o sklenitvi aneksa št. 2  k gradbeni pogodbi z dne 11. 6. 2014 za izvedbo projekta  »Izgradnja komunalne opreme stanovanjske  zazidave Kotlje III«
13.    Predlogi in pobude članov občinskega sveta

Več ...
 

Program v PETEK 17.04.2015

E-pošta Natisni PDF

Program v PETEK 17.04.2015

20:00  Sprejem Tine Maze v Črni na Koroškem

20:57  Odprtje pomožnega športnega objekta ob atletskem stadionu na Ravnah

21:07  VIII. Moto žegnanje Ravne na Koroškem

21:40 Svečana seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih nagrad

22:52  Razstava: Društvo kljeklaric Koroške

22:52  Tekmovanje iz projekcij in kotiranja - PIKO 2015

Več ...
 

Program v PETEK 10.04.2015

E-pošta Natisni PDF

Program v PETEK 10.04.2015

20:00  Koncert koroške skupine NOU NEJM.

21:50  Čistilna akcija na Ravnah na Koroškem

22:30  8. Pokal Guštanj - Judo klub Ravne 


Več ...
 

Program v ČETRTEK 9.4.2015

E-pošta Natisni PDF

Program v ČETRTEK 9.4.2015

20:00   2. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
             OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM
             z dnem 01.04.2015
.
ponovitve.....
20:30  Utrinki iz obiska vlade na Koroškem
21:00  Novinarska konferenca premiera dr. Mira Cerarja
21:15  Skupno srečanje vseh ministrov na Prevaljah

21:50   6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
             OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM
              z dnem 11.3.2015 

Več ...
 


Stran 1 od 9

Anketa

Kako spremljate KTV signal?
 

Naključne reklame

No images

Vreme

HITRE POVEZAVE

Izberite povezavo:
TOPhit studio
Google iskalnik,


Trenutno na portalu

Prisotni 23 gostov .

Kratke TOP novice

Ali že oglašujete na naših KTV straneh?
Sedaj imate možnost oglaševati tako na televizijskih kot na internetnih straneh, po zares ugodnih konkurenčnih cenah!
Poglejte si našo ugodno oglaševalsko ponudbo na teh naših straneh.